Etsi

Perheestä

Jokainen meistä on syntynyt jonkinlaiseen perheeseen. Perheitä voi elämän aikana olla useita. Perheen määritelmää on mielestäni mahdoton luoda.  Perhe on juuri se yksikkö, jollaiseksi ihminen oman perheensä mieltää. 

Olen sitä mieltä, että perheen tilanteen paras asiantuntija on perhe itse. Jokaisella perheenjäsenellä on oma tärkeä näkemyksensä ja sen kuuleminen avaa ymmärrystä toisia kohtaan.  Kuulluksi tuleminen lisää myös itsearvostusta ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta. 

Perheterapiassa työskennellään yksilön, parin, perheen, laajennetun perheen tai sukukunnan kanssa. Perheen ihmissuhteet, toimijuus  ja systeemi ovat keskiössä. 

Ratkaisu asioihin löytyy yleensä asiantuntijoilta eli perheeltä itseltään. Työssäni  yritän luoda tilan ja ilmapiirin, jossa jokainen tulee kuulluksi  ja arvostetuksi.  

Uskon, että tunteet vaikuttavat toiminnassamme hyvin paljon. Tunnistamalla ja nimeämällä omat tunteensa voi ymmärtää paremmin omaa käytöstään ja yrittää muuttaa epäkohtia. Muutosta ei voi odottaa vain muilta.