Etsi

Mitä  psykoterapia on?

Mielenterveyden keskusliitto määrittää psykoterapian seuraavasti:

"Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa. Psykoterapian kesto vaihtelee ongelmasta riippuen muutamasta käyntikerrasta 2–3 vuoteen. Kestosta sopivat asiakas ja psykoterapeutti keskenään.

Psykoterapeuttisia hoitomuotoja on monia. Tavallisimpia ovat psykodynaamiset ja kognitiiviset psykoterapiat, ratkaisukeskeinen terapia ja perheterapiat. Asiantuntijoiden näkemystä siitä, millainen terapia sopii mihinkin vaivaan, kannattaa käyttää hyväksi. Tällaisia neuvoja on mahdollista etsiä hakeutumalla ensimmäiseksi vaikkapa terveyskeskuspsykologin juttusille.

Psykoterapiaa antavat erillisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka voivat peruskoulutukseltaan olla esim. psykologeja, psykiatreja, erikoissairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä tai teologeja.

Psykoterapeutti-nimitystä saa käyttää itsestään ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Terveydenhuollon Oikeusturvakeskukselta eli TEO:lta (nykyinen Valvira). Suomessa on n. 4000 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimää psykoterapeuttia  (vuonna 2006)."